William FELLOWS

Father: Stephen N. FELLOWS
Mother: Peggy Margaret MCGAFFEY

Family: Catherine Ann LIVINGSTON
  1. Frank FELLOWS
  2. Kate FELLOWS
  3. Julia FELLOWS
  4. Harriet FELLOWS
  5. Maude FELLOWS
  6. Norman FELLOWS
  7. William FELLOWS

INDEX